ตกลง
กรมพลศึกษา ร่วมหารือ เดอะมอลล์ บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
8 ส.ค. 2565
92
  • LINE

กรมพลศึกษา ร่วมหารือ เดอะมอลล์ บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ

 

วันที่ 8 สิงหาคม 2565

เวลา 10.00 น.

 

   ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมหารือกับ นางชัญญ์ญาณ์ ธำรงวินิจฉัย ผู้จัดการใหญ่กิจกรรมการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการร่วมกันระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน ในการใช้พื้นที่ของเดอะมอลล์ จัดกิจกรรมต่างๆของกรมพลศึกษา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่เป็นประโยชน์ ต่อเด็ก เยาวชน ประชาชน และสังคม โดยมี ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา พร้อมด้วย ดร.ทวีโชค พงษ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา  เข้าร่วม

 

ณ ห้องประชุม อธิบดีกรมพลศึกษา

กรมพลศึกษาร่วมหารือเดอะมอลล์บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กรมพลศึกษาร่วมหารือเดอะมอลล์บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กรมพลศึกษาร่วมหารือเดอะมอลล์บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กรมพลศึกษาร่วมหารือเดอะมอลล์บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กรมพลศึกษาร่วมหารือเดอะมอลล์บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กรมพลศึกษาร่วมหารือเดอะมอลล์บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กรมพลศึกษาร่วมหารือเดอะมอลล์บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กรมพลศึกษาร่วมหารือเดอะมอลล์บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
กรมพลศึกษาร่วมหารือเดอะมอลล์บูรณาการร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...