ตกลง
กรมพลศึกษาร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
8 ส.ค. 2565
100
  • LINE

กรมพลศึกษาร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

 

วันที่ 8 สิงหาคม  2565

 เวลา 09.00 น. 

 

    ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์  อธิบดีกรมพลศึกษา มอบหมายให้ ดร.ยศพนธ์ สุกุมลนันท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาการกีฬา และว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมและพัฒนานันทนาการ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อ The preservation of ASEAN Traditional Sports and Games (TSG) และ The State of Sport and Recreation Zone Development in ASEAN  โดยมี H.E. Dr. Hang Chuon Naron รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กิจการเยาวชน และกีฬา กัมพูชา เป็นประธานในพิธี

    ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 8-11 ส.ค. 65 เพื่อให้เจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียน ได้นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์กีฬาพื้นบ้าน และการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการของประเทศสมาชิกอาเซียน 

   ทั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่อาวุโส สาขากีฬาอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬาพื้นบ้านและนันทนาการ จาก 10 ประเทศอาเซียน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

 

ณ Sokha Hotel กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กรมพลศึกษาร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียน
กรมพลศึกษาร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียน
กรมพลศึกษาร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียน
กรมพลศึกษาร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียน
กรมพลศึกษาร่วมเจ้าหน้าที่อาวุโสกีฬาอาเซียน
รายการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
Loading...