ตกลง
การบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพลศึกษาHuman Resource Management
เลือกเมนูกลุ่ม
  • ข่าวรับสมัครงาน/โอน/ย้าย
  • กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ
  • หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง
  • สวัสดิการกรม
  • กิจกรรมอบรม/สัมนา
  • บุคคลดีเด่น
  • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
Loading...